Privacy Policy

Privacy een goede zaak!
joehartbags.nl gebruikt jou klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor jij ze verstrekt hebt; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. joehartbags.nl verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via “Mijn Account”. joehartbags.nl verstrekt jou persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder jou e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.